Serveis

BGC ARQUITECTURA I ENGINYERIA

Arquitectura
Enginyeria
Urbanisme
Gestió d’obra i consultoria
Inspecció tècnica de l’edifici (ITE)

ARQUITECTURA

Oferim la nostra àmplia gamma de serveis professionals relacionats amb l’arquitectura, el disseny, la rehabilitació i la restauració d’edificis. BGC treballa de forma personalitzada amb cada client, amb el compromís de garantir la completa satisfacció del treball realitzat.

 • Avantprojectes i estudis de viabilitat
 • Projectes Bàsics i Executius d’obra nova
 • Reforma i rehabilitació
 • Auditories
 • Peritatges
 • Modelització BIM
Mes informació

ENGINYERIA

L’equip d’enginyers de BGC ofereix serveis integrals d’enginyeria d’edificació i instal·lacions, tant en l’àmbit del disseny de projectes, auditories i propostes de millora, de Project management i d’assessoria.

 • Gestió integral de projectes executius d’enginyeria i instal·lacions
 • Consultoria i auditories energètiques
 • Certificació energética d’edificis i locals comercials
 • Direccions d’obra
 • Llicències i autoritzacions administratives
 • Legalització d’instal·lacions de gas, electricitat, climatització, fred industrial, protección contra incendis, etc…
 • Valoracions, informes i peritatges
 • Modelització BIM
Mes informació

urbanisme

Planificació i desenvolupament de plans de millora urbana, d’ordenació i projectes urbanístics per a la intervenció en entorns urbans no consolidats.

 • Projectes urbanístics
 • Plans d’ordenació urbanística
 • Plans parcials i especials
Mes informació

GESTIÓ D’OBRA I CONSULTORIA

Els nostres serveis inclouen el control tècnic i la gestió de l’obra, amb l’objectiu d’optimitzar el seu projecte de forma integral, gestionant i coordinant els tràmits en cada etapa.

 • Direcció facultativa i executiva de l’obra
 • Disseny i control del planing de l’obra
 • Gestió de Llicències i legalitzacions
 • Tràmits per a l’obtenció de la Cèdula d’Habitabilitat
Mes informació

INSPECCIÓ TÈCNICA DE L’EDIFICI (ITE)

Entre els nostres serveis tambè incloem els informes de la Inspecció Tècnica de l’Edifici.

 • Informes Tècnics
 • Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE)
 • Certificat d’Eficiència Energètica d’Edificis
Mes informació
¿T’agradaria saber més informació?

Posa’t en contacte amb nosaltres

Posa’t en contacte per a poder aclareix i informar dels nostres serveis.