Privacitat

BGC ARQUITECTURA I ENGINYERIA

INTRODUCCIÓ

La seva privacitat és important per a nosaltres, així que, mitjançant aquest document, li expliquem quines dades recollim dels usuaris, com les utilitzem i per a què, entre altres indicacions. Els majors de 14 anys podran registrar-se com a usuaris sense el previ consentiment dels seus pares, tutors o representants legals. En cas de menors de 14 anys o identificats com a “incapaços legalment”, sempre necessitarem del consentiment patern, o del tutor / a o representant legal.

Per a la seva informació, mai demanarem més informació de la que realment necessitarem per als serveis requerits; mai la compartirem amb tercers, excepte per obligació legal o amb la seva autorització prèvia; i mai utilitzarem les seves dades per a una altra finalitat no indicada prèviament.

Com a usuaris, haurà de llegir atentament aquesta Política de privacitat de manera regular, i sempre que introdueixi les seves dades personals, ja que aquest document pot patir modificacions ja que el prestador pot modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer a la web per complir amb la normativa o actualitzar la política, i sense que existeixi l’obligació de pre avisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions,  sent suficients la publicació en el lloc web del prestador.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT:

Identitat: Administrador

NIF: 37319774C

Adreça postal: C/ Diputació, 211 baixos. 08011 Barcelona

Correu electrònic: jmclavera@bgc.com.es

Delegat de Protecció de Dades: Josep M. Clavera Ortiz

Contacte DPD: 607 881 106

BGC Arquitectura i Enginyeria, com a responsable del lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ja la lliure circulació d’aquestes dades i la resta de normativa vigent en matèria de protecció de dades personals,  i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), l’informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

MÈTODE D’ OBTENCIÓ DE LES DADES i DADES QUE RECAPTEM: Les dades que recollim i com les obtenim és la següent:

1.mitjançant el formulari de contacte: nom, email, telèfon,

2.mitjançant el formulari de comentaris al blog: nom, email,

3.mitjançant el formulari de “treballa amb nosaltres”: nom, email CV

No es tracten categories de dades especialment protegides.

FINALITAT DEL TRACTAMENT:

Les seves dades personals només s’ utilitzaran per a les següents finalitats, prestant el seu consentiment per a cadascuna de les finalitats en l’ apartat corresponent de la web:

1.000 contacte: per respondre a les consultes i / o proporcionar informacions requerides per l’Usuari;

2.formulari de registre: per a la creació d’ un compte d’ usuari en els casos en què l’ usuari sigui prèviament client i l’ alta la gestioni el prestador;

3.000 euros de subscripció a la newsletter: per remetre les comunicacions comercials publicitàries per email, SMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, en cas que l’Usuari ho hagi consentit expressament;

4.000 comentaris al blog: l’usuari podrà comentar dins del blog, tant per plantejar qüestions com per respondre preguntes;

5.000 euros “treballa amb nosaltres”: fer partícip l’interessat en els processos de selecció de personal oberts actualment o per a futurs processos en el qual el candidat pugui encaixar, no podent ser utilitzats per a altres finalitats.

6.Altres finalitats:

o Realitzar les gestions comercials, administratives, fiscals, comptables que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent;

o Conèixer la seva opinió i millorar els serveis prestats per la web;

o Realització d’anàlisi d’usabilitat de la web, a través de les cookies (esmentades en la política de cookies);

o Xarxes socials: en l’ apartat corresponent s’ especifica l’ ús de les xarxes socials.

Les fotografies que estiguin penjades al web són propietat de BGC Arquitectura i Enginyeria.

Pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment remetent un escrit amb l’assumpte “Baixa” en el mail ressenyat.

D’acord amb la LSSICE, BGC Arquitectura i Enginyeria no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà del prestador, l’usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions.

No tractarem les seves dades personals per a cap altre fi de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base legal per al tractament de les dades és el seu consentiment atorgat en el moment de donar les seves dades en el formulari corresponent per dur a terme les finalitats, en el moment de marcació de la casella de verificació.

No facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de privacitat suposa la impossibilitat d’aconseguir les finalitats anteriorment descrites.

En els casos en què hi hagi una relació contractual prèvia entre les parts, la legitimació per al desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l’ existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts.

L’ oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada en el consentiment que se li demana, sense que en cap cas la retirada d’ aquest consentiment condicioni l’ execució del contracte de subscripció.

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES:

Les seves dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerceix el seu dret de cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. Tanmateix, conservarem les seves dades en els terminis legalment previstos en les disposicions aplicables.

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES:

BGC Arquitectura i Enginyeria únicament facilitarà informació a les forces i cossos de seguretat sota ordre judicial o per obligació d’una norma legal, sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el seu compte si hi pot haver indicis de la comissió d’algun delicte per part de l’usuari. La informació facilitada serà només la que disposi en aquest moment el prestador.

La informació que ens proporcioni a través d’aquest lloc web serà allotjada en els servidors de Avannubo, contractats a l’empresa que presta el servei d’allotjament de la web. El tractament de les dades de l’ entitat es troba regulat mitjançant un contracte d’ encarregat del tractament entre el prestador i aquesta empresa.

Així mateix, el prestador utilitza determinades eines per prestar serveis necessaris per al desenvolupament de l’ activitat, podent emmagatzemar les seves dades. Aquestes eines són les següents:

Google Analytics: per realitzar una anàlisi i mètrica de l’ús que els usuaris fan de la web a través de les cookies. La informació que generen i recopilen aquestes cookies sobre l’ús (incloent-hi l’adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google Inc., ubicada a Delaware, 1600 Amphitheatre Parkway, muntaré View (Califòrnia), CA 94043 d’Estats Units ( ” Google “), en els seus servidors dels Estats Units.

Email Màrqueting: s’ utilitza per al servei de mail màrqueting: The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA, empresa del grup Intuit Inc.

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES:

Com a usuari-interessat, pot sol·licitar l’exercici dels següents drets davant BGC Arquitectura i Enginyeria presentant un escrit a l’adreça postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a bgc@bgc.com.es, indicant com a Assumpte: “PROTECCIÓ DE DADES: DRETS DELS AFECTATS “, i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei.

Drets:

  • Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
  • Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes
  • Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que siguin inadequades o excessives
  • Dret d’oposició: dret de l’interessat que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o s’hi cessi.
  • Limitació del tractament: comporta el marcatge de les dades personals conservades, per tal de limitar el seu futur tractament, per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l’interessat, perquè aquest pugui transmetre a un altre responsable, sense impediments.
  • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

Com a usuari, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (aepd.es).

INFORMACIÓN ADDICIONAL

MESURES DE SEGURETAT:

Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’ acord amb l’ estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’ integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

IDIOMA

L’idioma aplicable a aquesta política de privacitat és el català. Per tant, en cas que hi hagués alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en català.

XARXES SOCIALS

L’informem que BGC Arquitectura i Enginyeria pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i / o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de BGC Arquitectura i Enginyeria es regirà per aquest apartat, així com per a aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’ usuari.

BGC Arquitectura i Enginyeria tractarà les seves dades amb les finalitats d’ administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant d’ activitats, productes o serveis del prestador, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts:

– Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.

Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general siguin quins siguin els continguts que BGC Arquitectura i Enginyeria consideri inapropiats.

– I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, BGC Arquitectura i Enginyeria es reserva la potestat de retirar, sense previ avís del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es consideren inadequats.

En tot cas, si Ud. remet informació personal a través de la xarxa social, BGC Arquitectura i Enginyeria quedarà exempt de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat aplicables a la present plataforma i l’usuari, en cas de voler conèixer-les, ha de consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.

ENVIAMENT CV

En cas que l’usuari enviï el seu CV a través de la nostra web, se l’informa que les dades aportades seran tractades per fer-lo partícip dels processos de selecció que hi pugui haver, duent a terme una anàlisi del perfil del sol·licitant amb l’objectiu de seleccionar el millor candidat per al lloc vacant del Responsable. Informem que aquest és l’ únic procediment oficial per acceptar el seu currículum, per la qual cosa no s’ acceptaran els currículums remesos per un altre procediment diferent. En cas de produir-se alguna modificació en les dades, li preguem ens ho comuniqui per escrit al més aviat possible, a fi de mantenir les seves dades degudament actualitzades.

Les dades es conservaran durant un termini màxim d’ un any transcorregut el qual es procedirà a la supressió de les dades garantint un total respecte a la confidencialitat tant en el tractament com en la seva posterior destrucció. En aquest sentit, transcorregut aquest termini, i si desitja continuar participant en els processos de selecció del Responsable, li preguem ens remeti novament el seu currículum.

PUBLICACIÓ DEL SEU COMENTARI

En cas que l’usuari vulgui publicar el seu comentari al web, l’informem que les dades aportades seran tractades per atendre els suggeriments proposats, experiències o opinions respecte dels serveis per ser publicades a la pàgina web i així poder ajudar altres usuaris. Les dades es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o destrucció total d’ aquestes. Els testimonis es publicaran a la nostra pàgina web. L’única dada personal que es publicarà de l’usuari serà el seu nom.

VIDEOVIGILÀNCIA

Es capten imatges amb la finalitat de preservar la seguretat de les persones i béns, així com de les instal·lacions.

S’informa l’usuari mitjançant un cartell de videovigilància ubicat en lloc previ a la càmera i prou visible que informa que les instal·lacions estan video vigilades.

No es preveuen cessions, excepte a les Forces i cossos de seguretat, ni tampoc es realitzarà cap transferència internacional de dades.

Les imatges es conservaran durant el període màxim de 30 dies des de la seva captació. Un cop transcorregut aquest termini les imatges hauran de ser cancel·lades, d’acord amb la normativa vigent. La qual disposa: “la cancel·lació donarà lloc al bloqueig de les dades, conservant-se únicament a disposició de les Administracions Públiques, Jutges i Tribunals, per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció d’aquestes. Complert l’ esmentat termini s’ haurà de procedir a la supressió.”

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

BGC Arquitectura i Enginyeria es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

REVOCABILIDAD

El consentiment prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a BGC Arquitectura i Enginyeria en els termes establerts en aquesta Política per a l’exercici dels drets. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre BGC Arquitectura i Enginyeria amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.