BGC, Arquitectura i Enginyeria

és un despatx orientat a prestar serveis integrals d’enginyeria i arquitectura a empreses i/o particulars amb una necessitat bàsica d’infraestructura per dur a terme la seva activitat.

BGC pretén convertir-se en col·laborador de referència dels seus clients, de manera que puguin externalitzar la implantació i/o reforma de les seves infraestructures essencials, oferint per això la seva vàlua tècnica, flexibilitat, independència professional i la seva proximitat al client.

Missió

BGC, té com a missió recolzar tècnicament els seus clients, essent per ells un assessor, un gestor i en definitiva un aliat en el que puguin externalitzar total o parcialment el desplegament de les seves infraestructures essencials.

Característiques del servei

Els serveis de consultoria que BGC ofereix, es caracteritzen en un conjunt d’atributs, que nosaltres agrupem en factors clau i factors diferenciadors. Els primers serien els imprescindibles i els segons amb els que pretenem aportar un valor afegit als nostres clients.

Factors clau

  • Qualitat tècnica
  • Temps
  • Cost

Factors diferenciadors

  • Proximitat al client
  • Gestió Integral
  • Flexibilitat

ARQUITECTURA

ENGINYERIA

uRBANISME

GESTIÓ D’OBRA I CONSULTORIA

INSPECCIÓ TÈCNICA DE L’EDIFICI (ITE)

PROJECTES

BGC Ha participat directament o com a col·laborador.

Veure més